World!Of
Numbers
HOME plate
WON |

EMBED
All the 140 colourful exotic names
rood Isolatin 1 Codes


001   aliceblue looks like yellowgreen in Netscape 3.0's browser [bug] #F0F8FF
002   antiquewhite #FAEBD7
003   aqua #00FFFF
004   aquamarine #7FFFD4
005   azure #F0FFFF
006   beige #F5F5DC
007   bisque #FFE4C4
008   black #000000
009   blanchedalmond #FFEBCD
010   blue #0000FF
011   blueviolet #8A2BE2
012   brown #A52A2A
013   burlywood #DEB887
014   cadetblue #5F9EA0
015   chartreuse #7FFF00
016   chocolate #D2691E
017   coral #FF7F50
018   cornflowerblue #6495ED
019   cornsilk #FFF8DC
020   crimson #DC143C
021   cyan #00FFFF
022   darkblue #00008B
023   darkcyan #008B8B
024   darkgoldenrod #B8860B
025   darkgray #A9A9A9
026   darkgreen #006400
027   darkkhaki #BDB76B
028   darkmagenta #8B008B
029   darkolivegreen #556B2F
030   darkorange #FF8C00
031   darkorchid #9932CC
032   darkred #8B0000
033   darksalmon #E9967A
034   darkseagreen #8FBC8F
035   darkslateblue #483D8B
036   darkslategray #2F4F4F
037   darkturquoise #00CED1
038   darkviolet #9400d3
039   deeppink #FF1493
040   deepskyblue #00BFFF
041   dimgray #696969
042   dodgerblue #1E90FF
043   firebrick #B22222
044   floralwhite #FFFAF0
045   forestgreen #228B22
046   fuchsia #FF00FF
047   gainsboro #DCDCDC
048   ghostwhite #F8F8FF
049   gold #FFD700
050   goldenrod #DAA520
051   gray #808080
052   green #008000
053   greenyellow #ADFF2F
054   honeydew #F0FFF0
055   hotpink #FF69B4
056   indianred #CD5C5C
057   indigo #4B0082
058   ivory #FFFFF0
059   khaki #F0E68C
060   lavender #E6E6FA
061   lavenderblush #FFF0F5
062   lawngreen #7CFC00
063   lemonchiffon #FFFACD
064   lightblue #ADD8E6
065   lightcoral #F08080
066   lightcyan #E0FFFF
067   lightgoldenrodyellow #FAFAD2
068   lightgreen #90EE90
069   lightgrey #D3D3D3
070   lightpink #FFB6C1
071   lightsalmon #FFA07A
072   lightseagreen #20B2AA
073   lightskyblue #87CEFA
074   lightslategray #778899
075   lightsteelblue #B0C4DE
076   lightyellow #FFFFE0
077   lime #00FF00
078   limegreen #32CD32
079   linen #FAF0E6
080   magenta #FF00FF
081   maroon #800000
082   mediumaquamarine #66CDAA
083   mediumblue #0000CD
084   mediumorchid #BA55D3
085   mediumpurple #9370DB
086   mediumseagreen #3CB371
087   mediumslateblue #7B68EE
088   mediumspringgreen #00FA9A
089   mediumturquoise #48D1CC
090   mediumvioletred #C71585
091   midnightblue #191970
092   mintcream #F5FFFA
093   mistyrose #FFE4E1
094   moccasin #FFE4B5
095   navajowhite #FFDEAD
096   navy #000080
097   oldlace #FDF5E6
098   olive #808000
099   olivedrab #6B8E23
100   orange #FFA500
101   orangered #FF4500
102   orchid #DA70D6
103   palegoldenrod #EEE8AA
104   palegreen #98FB98
105   paleturquoise #AFEEEE
106   palevioletred #DB7093
107   papayawhip #FFEFD5
108   peachpuff #FFDAB9
109   peru #CD853F
110   pink #FFC0CB
111   plum #DDA0DD
112   powderblue #B0E0E6
113   purple #800080
114   red #FF0000
115   rosybrown #BC8F8F
116   royalblue #4169E1
117   saddlebrown #8B4513
118   salmon #FA8072
119   sandybrown #F4A460
120   seagreen #2E8B57
121   seashell #FFF5EE
122   sienna #A0522D
123   silver #C0C0C0
124   skyblue #87CEEB
125   slateblue #6A5ACD
126   slategray #708090
127   snow #FFFAFA
128   springgreen #00FF7F
129   steelblue #4682B4
130   tan #D2B48C
131   teal #008080
132   thistle #D8BFD8
133   tomato #FF6347
134   turquoise #40E0D0
135   violet #EE82EE
136   wheat #F5DEB3
137   white #FFFFFF
138   whitesmoke #F5F5F5
139   yellow #FFFF00
140   yellowgreen #9ACD32

 

[up TOP OF PAGE]


( © All rights reserved ) - Last modified : December 13, 2022.

Patrick De Geest - Belgium flag - Short Bio - Some Pictures
E-mail address : pdg@worldofnumbers.com